OKOLICZNE ATRAKCJE

DOBRZANY: Ratusz - siedziba władz miejskich. W 2002r. dokonano rekonstrukcji wyglądu budynku z roku 1912 wybudowanego w stylu staroniemieckim. Z prawej strony - kopuła z zegarem i hejnałem. Na ścianie szczytowej, nad oknem sali posiedzeń umieszczono kolorowy herb miasta. Tutaj również ma siedzibę Biblioteka Publiczna.

Zdjecie 1 Zdjecie 2

Ratusz w Dobrzanach (1 km od Gospodarstwa)

Gmina Dobrzany:

Położona jest na południowym skraju Wyżyny Ińskiej, na Pojezierzu Ińskim, nad rzeką Pęzinką.

Siedzibą władz gminy jest miasto Dobrzany. Teren naszej gminy obejmuje w swych granicach administracyjnych miejscowości: Biała, Błotno, Bytowo, Dolice, Grabnica, Kępno, Kozy, Krzemień, Mosina, Lutkowo, Odargowo, Ognica, Sierakowo i Szadzko.

Sąsiedztwo to gminy: Marianowo, Suchań, Chociwel, Ińsko, Recz i Kalisz Pomorski.

Znaczną część obszaru gminy porastają lasy, wchodzące w skład Ińskiego Parku Krajobrazowego, pozostała część stanowi otulinę tego Parku. Nie brak tu też jezior, z których cztery: Krzemień, Dolice, Sierakowo i Okole posiadają drugą klasę czystości wód.

Jest to gmina, wykorzystująca wspaniałe warunki naturalne dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Gmina posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Lasy i czyste jeziora są tutaj atutem, zachęcają do rozwoju turystyki i bazy wypoczynkowej.

Dobrzany:

  • Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 1782-1784 wg projektu genialnego architekta pomorskiego z pochodzenia Francuza Dawida Gilly. W XIX wieku dobudowano do niego kwadratową wieżę.
  • Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate (we wschodniej części miasta) z podwójnym wałem ziemnym, datowane na IX-X w.
  • Wczesnośredniowieczne (XI-XII w.) grodzisko w zachodniej części miasta.
  • Szachulcowe domy mieszkalne w centrum miasta z XVII i XIX wieku.
  • Pomnik przyrody Dąb 600 letni obwód 600 cm, wys. 27 m. (znajdujący się na trasie do Dolic, Bytowa niedaleko szkółek) tam też można zobaczyć jedyne w takim stanie stanowisko w Polsce drzewostanu choiny kanadyjskiej w domieszce z żywotnikiem olbrzymim i daglezją. Rosną tu również jedyne w Ińskim Parku Krajobrazowym tulipanowce (drzewo rodem z Ameryki Północnej dochodzące do 30 m wysokości, kwiaty którego na końcach gałęzi przypominają kwiaty tulipanów).

Szadzko

Rozległe grodzisko pierścieniowate z okresu kultury łużyckiej, z doskonale zachowanymi wałami ziemnymi

Ruiny kamienne -  ceglanego kościoła z XV wieku, którego wyposażenie przeniesiono po 1945 roku do kościoła w Odargowie. Wówczas to kościół zaczął popadać w ruinę. Pod kościołem krypta grobowa rodziny Dewitzów - książęcych  administratorów zamku. Na placu przed kościołem żeliwny pomnik - obelisk upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców Szadzka. Wśród wymienionych nazwisk również polskie - Karl Czerwanski. Przy południowo wschodnim narożniku kościoła rośnie 700 letnia lipa "Św. Ottona" - pomnik przyrody.

"Wzgórze Wisielców" - można dojść drogą z Szadzka na Ognicę.

Ognica

Kościół  pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, wzniesiony około 1600 roku  z ozdobnym szczytem i renesansowym portalem. W XIX wieku dostawiono wieżę.

Ścieżka przyrodnicza o długości 4,5 km, biegnąca nad jeziorem Sierakowo (ok. 2 godziny wspaniałego spaceru) Zagospodarowana  została na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przy współudziale naszej gminy.

"Grzybieniowe Jeziorko" - użytek ekologiczny, piękne miejsce widokowo - spacerowe.

Zdjecie 4

Dobrzany z lotu ptaka

Atrakcje 9

Plan Miasta

Zdjecie 5

Przystanek Autobusowy (1km od gospodarstwa)

Zdjecie 6

Zdjecie 7

Jezioro Szadzko

Zdjecie 8

Kościół w Ognicy